ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ประเภท ADMISSIONS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ประเภท ADMISSIONS

  - ค้นหารหัสนิสิต (ค้นหาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)- คำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต- ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล)- เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์- ข้...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ประเภท ADMISSIONS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ประเภท ADMISSIONS

  - ค้นหารหัสนิสิต (ค้นหาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)- คำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต- ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการราย... Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ รอบที่ ๑   ... Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล…

01-07-2015 Hits:22 ประกวดราคา ดิฐพงศ์  ประเสริฐไพฑูรย์ - avatar ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯ ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว   >>>เอกสารแนบ<<<

Read more

จดหมายข่าว

:
Hide Main content block

banner bottom

logobuusk

 

มหาวิทยาลัย "แห่งอนาคต"

60Yburapha