รับสมัครเรียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) เรียนที่วิทยาเขตสระแก้ว

ระยะเวลาการศึกษา       ระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตร ๒ ปี (๕ ภาคการศึกษาปกติ) เวลาเรียน       เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ (๔ วันต่อสัปดาห์) เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ค่าใช้...

Read more

รับสมัครเรียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ศูนย์การศึกษาสระแก้ว

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาศูนย์การศึกษาสระแก้ว   เปิดรับสมัครเรียน!!   >>>รายละเอียดหลักสูตร >>>รายละเอียดการรับสมัคร   ภาคพิเศษเรียน วันเสาร์และอ...

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทางด้านบริหารธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมการเกษตรหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางก... Read more

รับสมัครเรียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) เรียนที่ว…

ระยะเวลาการศึกษา       ระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตร ๒ ปี (๕ ภาคการศึกษาปกติ) เวลาเรียน       เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุก... Read more

***ไม่มีข้อมูลในขณะนี้***

กิจกรรม / โครงการ

09-04-2015
โครงการ “รดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘”
31-03-2015
วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
16-03-2015
การซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

จดหมายข่าว

Hide Main content block

banner bottom

logobuusk

 

มหาวิทยาลัย "แห่งอนาคต"