OSense O-Sense

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • ด่วน! เปิดรับสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ ๓

  • โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๑๐

  • 1 ใน 10 สาขาวิชา ที่เรียนไม่ไม่ตกงาน

  • ขอเชิญ ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างหอพระ พระพุทธโสธร

  • โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557ด่วน! เปิดรับสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา.....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้ง ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา.....

1 ใน 10 สาขาวิชา ที่เรียนไม่ไม่ตกงาน

**ประชาสัมพันธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ** คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์.....

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.....

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557 นิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม.....

แอนิเมชันแนะนำจังหวัดสระแก้ว

คลิกที่รูปภาพเพื่อเปิด (ภายในแอนิเมชัน มีเสียงบรรยายด้วยนะครับ)..
Western Digital company ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Western Digital company ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Western Digital company ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง..
บริษัท ซันโย พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง LAB Chemical จำนวน 2 อัตรา

บริษัท ซันโย พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง LAB Chemical จำนวน 2 อัตรา

บริษัท ซันโย พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง LAB Chemical จำนวน 2 อัตรา..

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เปิดให้ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2557.....

ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ

การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ.....

 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพักและสิ่งที่สามารถนำเขาภายในหอพักได้

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ขั้นตอนการจองหอพักนิสิต และชำระเงินค่าหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 หมายเหตุ รายงานตัวเข้าหอพักระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2557

 

>>คลิ๊ก เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

ขั้นตอนการจองหอพักนิสิตและชำระเงินค่าหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2557

 

 

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

ประกาศด่วนสำหรับนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2556 ที่ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันหอพักนิสิต

 

 

 >>>>>นิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2556 โปรดตรวจสอบรายชื่อและดำเนินการตามประกาศ<<<<

ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แจ้งความประสงค์จองหอพักวิทยาเขตสระแก้วและได้ชำระเงินค่าหอพักเรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แจ้งความประสงค์จองหอพักนิสิตวิทยาเขตสระแก้วและได้ชำระเงินค่าหอพักมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจ๊ะ) โปรดช่วยกันมาชำระเงินคืนกองทุน

กำหนดการเปิดหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557 (วันรายงานตัวเข้าหอพักนิสิต)

ให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ดำเนินการดังนี้

หน้า 1 จาก 2