คลิกดูรายละเอียด
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • ประกาศรับสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๕๘

  • ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช

  • ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

  • ข้อปฏิบัติในการรับพัสดุทางไปรษณีย์

  • อัญเชิญองค์พระพุทธโสธร เพื่อไปบูรณะทำสีใหม่

  • ครบรอบ ๑๗ ปี วันก่อตั้งวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา

  • ๒ วิธีการออกรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเองง่ายๆ

  • ตรวจสอบตารางเรียน ห้องเรียน

  • ขอเชิญ ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างหอพระ พระพุทธโสธรรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 >>ดาวน์โหลดคุณสมบัติ.....

จัดซื้อกล้องจุลทัศน์ชนิด ๒ กระบอกตา จำนวน ๑๐ เครื่อง

จัดซื้อกล้องจุลทัศน์ชนิด ๒ กระบอกตา จำนวน ๑๐ เครื่อง รายละเอียดคลิก..

จัดซื้อเครื่อง Low Temperature BOD Incubator จำนวน ๑ ชุด

จัดซื้อเครื่อง Low Temperature BOD Incubator จำนวน ๑ ชุด รายละเอีอดคลิก..

จัดซื้อเครื่อง IR วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสาร จำนวน ๑ ชุด

จัดซื้อเครื่อง IR วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสาร จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดคลิก..

จัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศปริมาตรสูง จำนวน ๑ ชุด

จัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศปริมาตรสูง จำนวน ๑ ชุดง รายละเอียดคลิก..

จัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน ๑ ชุด

จัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดคลิก..

smartbuu

 

ตรวจสอบตารางสอน-สอบ และตารางการใช้ห้องเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจ๊ะ) โปรดช่วยกันมาชำระเงินคืนกองทุน

>>>ประชาสัมพันธ์<<<แนวปฏิบัติและระเบียบในการเข้ารับบริการห้องปฐมพยาบาล

สถานที่ตั้ง ชั้น ๑ อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เวลาให้บริการห้องปฐมพยาบาล วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียดดังเอกสารแนบ