กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิต และวันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดคลิก

Read more

กำหนดการรายงานตัว - ปฐมนิเทศ (หอพักนิสิต)

กำหนดการรายงานตัว - ปฐมนิเทศ (หอพักนิสิต)

1.กำหนดการรายงานตัวเข้าพักหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เท่านั้น 2. กำหนดก...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ รอบที่ ๒... Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน ๑ อัตรา   >>>ร... Read more

  • 1
  • 2
Prev Next

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล…

22-07-2015 Hits:64 ประกวดราคา ดิฐพงศ์  ประเสริฐไพฑูรย์ - avatar ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯ ในการจัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอน  จำนวน ๖๘ รายการคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์   >>>รายละเอียดคลิก<<<

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล…

01-07-2015 Hits:98 ประกวดราคา ดิฐพงศ์  ประเสริฐไพฑูรย์ - avatar ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯ ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว   >>>เอกสารแนบ<<<

Read more

จดหมายข่าว

:
Hide Main content block

banner bottom

logobuusk

 

มหาวิทยาลัย "แห่งอนาคต"