ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์   >>>รายละเอียดคลิก<<<

Read more

ผลพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้จัดสรรเงินเพื่อมอบให้เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีค...

Read more

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน…

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์   >>>... Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล…

01-09-2015 Hits:19 ประกวดราคา ดิฐพงศ์  ประเสริฐไพฑูรย์ - avatar ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯ ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว >>>เอกสารแนบ<<<

Read more

เอกสารร่างขอบเขตงานในการก่อสร้างกลุ่มงาน…

28-08-2015 Hits:37 ประกวดราคา ดิฐพงศ์  ประเสริฐไพฑูรย์ - avatar ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์

เอกสารร่างขอบเขตงานในการก่อสร้างกลุ่มงานอาคาร   >>>รายละเอียด<<<

Read more

จดหมายข่าว

:
Hide Main content block

banner bottom

logobuusk

 

มหาวิทยาลัย "แห่งอนาคต"

student2558 notice