OSense O-Sense

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • ประกาศให้นิสิตให้นิสิตทุกคนที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ ...

  • โครงการ “สืบสานตานานเอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านดนตรีไทยของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๖”

  • ตรวจสอบตารางเรียน ห้องเรียน

  • ขอเชิญ ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างหอพระ พระพุทธโสธรsmartbuu

 

รับสมัครเรียน ระดับ ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Y-MBA)

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา เปิดรับสมัครเรียน ระดับ ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.....

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.....

ประกาศให้นิสิตให้นิสิตทุกคนที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ ดำเนินการดังนี้

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้นิสิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.....

แอนิเมชันแนะนำจังหวัดสระแก้ว

คลิกที่รูปภาพเพื่อเปิด (ภายในแอนิเมชัน มีเสียงบรรยายด้วยนะครับ)..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทาลัยบูรพา ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทาลัยบูรพา ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทาลัยบูรพา ตำแหน่งอาจารย์.....
Western Digital company ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Western Digital company ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Western Digital company ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง..
บริษัท ซันโย พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง LAB Chemical จำนวน 2 อัตรา

บริษัท ซันโย พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง LAB Chemical จำนวน 2 อัตรา

บริษัท ซันโย พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง LAB Chemical จำนวน 2 อัตรา..

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 >>ดาวน์โหลดคุณสมบัติ.....

ประกาศจัดจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีตกลงราคา

ประกาศจัดจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีตกลงราคา.....

ประกาศจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีตกลงราคา

ประกาศจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีตกลงราคา.....

ตรวจสอบตารางสอน-สอบ และตารางการใช้ห้องเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศกำหนดการการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.)

 

 

 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพักและสิ่งที่สามารถนำเขาภายในหอพักได้

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ขั้นตอนการจองหอพักนิสิต และชำระเงินค่าหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 หมายเหตุ รายงานตัวเข้าหอพักระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2557

 

 

ขั้นตอนการจองหอพักนิสิตและชำระเงินค่าหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2557

 

 

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

ประกาศด่วนสำหรับนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2556 ที่ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันหอพักนิสิต

 

 

 >>>>>นิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2556 โปรดตรวจสอบรายชื่อและดำเนินการตามประกาศ<<<<

ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แจ้งความประสงค์จองหอพักวิทยาเขตสระแก้วและได้ชำระเงินค่าหอพักเรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แจ้งความประสงค์จองหอพักนิสิตวิทยาเขตสระแก้วและได้ชำระเงินค่าหอพักมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจ๊ะ) โปรดช่วยกันมาชำระเงินคืนกองทุน

หน้า 1 จาก 2