>>กำหนดการโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  กำหนดการโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ“สืบสานตำนานเอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านดนตรีไทยของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐”

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “สืบสาน อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 14

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 14 อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศผลการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการปร อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโปสเตอร์ และ วาดภาพ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมคำขวัญ

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโปสเตอร์ และ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น.

Share Button

แจ้งเปิด-ปิดการให้บริการ ห้องสมุดวิทยาเขตสระแก้ว

Share Button

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้า

Share Button

มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ DTAC ลงนามความร่วมมือ ติดตั้งสัญญาณ ระบบ small cell ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ DTAC ลงนา อ่านเพิ่มเติม

Share Button