ประกาศผลการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการปร อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโปสเตอร์ และ วาดภาพ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมคำขวัญ

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโปสเตอร์ และ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น.

Share Button

แจ้งเปิด-ปิดการให้บริการ ห้องสมุดวิทยาเขตสระแก้ว

Share Button

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้า

Share Button

มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ DTAC ลงนามความร่วมมือ ติดตั้งสัญญาณ ระบบ small cell ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ DTAC ลงนา อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ตารางการใช้ห้องสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

  ตารางการใช้ห้องสอบปลายภาค ภาคต้น อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประชาสัมพันธ์การดำเนินในการติดตั้ง WI-FI ให้กับหอพักนิสิตชาย / หญิง และหอพักบุคลากร

Share Button

โครงการสร้างสรรค์ความสุข ผ่านเสียงดนตรี ครั้งที่ 4

Share Button