ด่วน!! สำหรับนิสิตหอพักที่ประสงค์จะเลือก roommate เอง

Share Button

แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดหอพักนิสิต

แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดหอพักนิสิต ดูปฏิทินก อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา ม อ่านเพิ่มเติม

Share Button

เเจ้งนิสิตหอพักชาย/หญิง บริษัทจะดำเนินการซ่อมเเซมหอพัก

Share Button

แจ้งให้นิสิตหอพักนิสิตชาย/หญิง นำของออกจากตู้เย็น

Share Button

การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศงานกิจการนิสิต เรื่อง การยืนยันการ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสั อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อและการรับสมัครงาน 6 รายการ

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อและการรับสมัครงา อ่านเพิ่มเติม

Share Button

แจ้งนิสิตหอพักชาย-หญิง เรื่อง ใบแจ้งชำระเงินค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

Share Button

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการห อ่านเพิ่มเติม

Share Button