ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Clip Video กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ปี 2560

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Clip Video อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาแนวปฏิบัติการเงินและแนวปฏิบัติงานพัสดุ

เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตสระแก้ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อการจัดการเรียนการสอน”

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญบุคลากร ม.บูรพา ร่วมอบรม “การใช้งาน Google Apps เพื่อการปฏิบัติงาน”

Share Button

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Office Mix & SNIP”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้า อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab” รุ่นที่ 2

Share Button

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร (Talent Mobility)

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร การเตรียมความพร อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “องค์ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

โครงการเยาวชน คนทำดี ปี 5

โครงการเยาวชน คนทำดี ปี 5          มูลนิ อ่านเพิ่มเติม

Share Button