กิจกรรม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “Depression…Let’s Talk : ซึมเศร้า…เราคุยกันได้”

กิจกรรม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2

ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Clip Video กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ปี 2560

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Clip Video อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาแนวปฏิบัติการเงินและแนวปฏิบัติงานพัสดุ

เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตสระแก้ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อการจัดการเรียนการสอน”

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญบุคลากร ม.บูรพา ร่วมอบรม “การใช้งาน Google Apps เพื่อการปฏิบัติงาน”

Share Button

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Office Mix & SNIP”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้า อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab” รุ่นที่ 2

Share Button

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร (Talent Mobility)

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร การเตรียมความพร อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : อ่านเพิ่มเติม

Share Button