ครบรอบ ๒๐ ปี วันก่อตั้งวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา

Share Button

ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภานิสิต ชั้นปีที่ ๑

Share Button

จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โรงเรียนสระแก้ว

Share Button

จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

Share Button

สภาปาท่องโก๋ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Share Button

โครงการเปิดบ้าน Freshman สู่โลกกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Share Button

โครงการอบรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการใช้ web OPAC

Share Button

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Share Button

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

Share Button

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

Share Button