>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทเขตสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ดตะกร้าเหล็กสำหรับใส่ขยะแห้ง โดยวิธีวิเคราะห์เจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทเขตสระแก้ว เรื อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและรา อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากล่าง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

>ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถังขยะทรงสูงพร้อมฝาเจาะช่องทิ้งแบบเทอร์โบ ทรงสี่เหลี่ยมมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถังขยะทรงสูง อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประกาศผ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช้าพื้นที่

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จัดตั้งจุดบริการจำหน่ายสินค้า

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราค อ่านเพิ่มเติม

Share Button