กำหนดการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรีประจำปี 2561 (TCAS 61)

กำหนดการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปร อ่านเพิ่มเติม

Share Button

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดหลักสูตรใหม่ !!! (สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดหลักสูตรใหม่ !! อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึก อ่านเพิ่มเติม

Share Button

แจ้งห้องสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงวิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 3

Share Button

วันสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง โดยวิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 3

สำหรับนิสิตที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปร อ่านเพิ่มเติม

Share Button

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (รอบสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึก อ่านเพิ่มเติม

Share Button

คำชี้แจงรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2 รอบที่ 1

คำชี้แจงรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 ก.ค. 2560

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรั อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึก อ่านเพิ่มเติม

Share Button