รับสมัครนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2

โครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดซึ่งมีประสบการณ์ มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ความรู้และการทำงานจริงในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารธุรกิจชุมชนและ การพัฒนาชุมชนแบบ Area Based

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด เป็นโครงการทำงานเต็มเวลาควบคู่ไปกับการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้

กระบวนการและระยะเวลาในการคัดเลือก

สมัครและทดสอบ Online   10-31 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์ตามภาคทั่วประเทศสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2560
ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน 2560
เข้าทดสอบกิจกรรมกลุ่มรอบสุดท้าย1-2 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กรกฎาคม 2560
เริ่มงาน1 กันยายน 2560

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละรอบจะได้รับการแจ้งกลับทางอีเมล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณกรินทร์ เศรษฐจันทร 02-785-5927
  • คุณธันวา สีเสน 02-785-5869
  • คุณกิตติพิชญ์ มูสิกะ 02-785-5030 หรือ (063) 737-2548
  • คุณดวงสมร หมั่นเพียร 02-785-5029
  • คุณสาลินี เจริญภักดี 02-785-5028

สมัครเลย www.prsthailand.com/careers

Share Button