การซ่อมแซมหอพักนิสิต โดยบริษัทดิอาคิเท็คส์ ในวันที่ 11 ก.ย. 60

บริษัทดิอาคิเท็คส์ จะเข้ามาซ่อมแซมหอพักใน ในวันที่ 11 ก.ย. 60

Share Button