จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โรงเรียนสระแก้ว

ในภาพอาจจะมี 2 คน

Share Button