ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภานิสิต ชั้นปีที่ ๑

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

Share Button