ครบรอบ ๒๐ ปี วันก่อตั้งวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม

Share Button