ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2561

 ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทรับตรงโดยมหาวิยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2561

http://regservice.buu.ac.th

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ ดาวน์โหลด

Share Button