กำลังประมวลผล...** โปรดรอสักครู่ **

ปฏิทินการใช้รถ
คือรายการที่รอการยืนยัน ,  คือรายการที่จองสำเร็จ ,  คือรายการที่จองไม่สำเร็จ หรือ ยกเลิการจอง
« เมษายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1  
2   3  4    5    6
วันจักรี
  
7   8  
9   10   11   12   13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17 18    19    20      21    22  
23   24  25    26     27         28     29
30            
รายการวันนี้==> วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
เวลา จองใช้เพื่อ สถานะการจอง
13:00 - 16:30ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจ.สระแก้ว เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีสระแก้ว" ประจำปี 2559ยกเลิกการจอง
08:30 - 12:30เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2560ยกเลิกการจอง
08:00 - 16:30ร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯจองสำเร็จ
06:00 - 19:00ฝึกซ้อมการอ่านรายชื่อบัณฑิตยกเลิกการจอง
09:30 - 10:30รับกากชานอ้อย 20 กิโลกรัมจองสำเร็จ
10:00 - 19:00ฝึกอบรมผู้ฝึกซ้อมบัณฑิต หลักสูตรที่ 2ยกเลิกการจอง
08:30 - 20:00โครงการอบรมตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๑จองสำเร็จ
05:00 - 16:30เข้ารับการสัมภาษณ์ในโครงการ BUU Summer Cultural Camp 2017จองสำเร็จ
jquery marquee trick
แจ้งเพื่อขอความร่วมมือ---เมื่อบันทึกขอใช้ยานพาหนะผ่านระบบฯ แล้ว---ขอความร่วมมือคณาจารย์และบุคลากร ส่งบันทึกข้อความขอใช้ยานพาหนะให้กับเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ ชั้น 1 อาคารเทียนทอง ขอบคุณครับ