กำลังประมวลผล...** โปรดรอสักครู่ **

ปฏิทินการใช้รถ
คือรายการที่รอการยืนยัน ,  คือรายการที่จองสำเร็จ ,  คือรายการที่จองไม่สำเร็จ หรือ ยกเลิการจอง
« กรกฎาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
2 3    4     5     6    7       8   
9 10 11   12     13       14    15 
16   17    18      19      20  21    22 
23   24    25    26    27     28  29
30  31           
รายการวันนี้==> วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา จองใช้เพื่อ สถานะการจอง
05:30 - 19:00ศึกษาดูงาน ด้านการสื่อสารองค์กร กองบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐมยกเลิกการจอง
08:00 - 16:00รับประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจองสำเร็จ
08:30 - 16:00ขนต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการ การขยายพันธุ์พืชจองสำเร็จ
jquery marquee trick
แจ้งเพื่อขอความร่วมมือ---เมื่อบันทึกขอใช้ยานพาหนะผ่านระบบฯ แล้ว---ขอความร่วมมือคณาจารย์และบุคลากร ส่งบันทึกข้อความขอใช้ยานพาหนะให้กับเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ ชั้น 1 อาคารเทียนทอง ขอบคุณครับ