ที่อยู่มหาวิทยาลัย

line 01

 

>มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

254 ถ.สุวรรณศร ม.4 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

โทร. 037-261-802, 037-261-559, 037-261-560  โทรสาร. 037-261-801

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000249357


>Burapha University Sakaeo Campus.  

254 Moo 4, Suwansorn Road, Watthana Nakhon, Watthana Nakhon district,

Sa Kaeo Province. 27160

Tel. 037-261-802, 037-261-559-60. Fax .037-261-801


การเดินทาง

line 01

         มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 230 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดสระแก้วได้อย่างสะดวกหลายวิธี ทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถไฟ

 >โดยรถไฟ   

        การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสระแก้วทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5-4.5 ชั่วโมง  สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและราคาตั๋วโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และจองตั๋วรถไฟก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-4444 ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

>โดยรถยนต์

       จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 4 เส้นทาง ได้แก่

 เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวนแยกขวา เข้าเส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วแยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร


เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงแยกหินกอง ประมาณกิโลเมตรที่ 90 แยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม ถึงอำเภอกบินทร์บุรี แยกขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 4 ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 54 ให้แยกขวาไปตามทางหมายเลข 359 อีกประมาณ 65 กิโลเมตรถึงจังหวัดสระแก้ว


         หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

line 01

                           

>หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาเขตสระแก้ว<

037 261 559, 037 261 560, 037 261 802

FAX. 037 261 801

โทรภายในวิทยาเขตสระแก้ว สามารถกดหมายเลยได้เลย

โทรไปมหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) กด 80 ตามด้วยเลขภายในบางแสน

   > โทรไปมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กด 81 ตามด้วยเลขภารในที่วิทยาเขตจันทบุรี

    โทรจาก บางแสน และวิทยาเขตจันทบุรี กด 82 ตามด้วยเลขภายในได้เลย

โทรเข้าวิทยาเขตสระแก้ว 037–261-559-60 และ 037-261-802 สามารถกดต่อได้เลย

 
1001
ประชาสัมพันธ์
คุณวิภาวดี  ประเสริฐศรี
1001
ผู้ช่วยอธิการบดี
 ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค
1002,4057
ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
คุณภัทรภร ธรรมมะ
1101 บริหารทั่วไป/สารบรรณ คุณชลลดา ประทุมมาลย์นนท์
1003
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณเอกพล  มูลม้าย
1109
พัสดุ
คุณยุวดี ศัตรูคร้าม
1004,4058
นักวิชาการศึกษา
คุณสุกัญญา  ผิวนวล
1116
นักวิชาการศึกษา/กิจการนิสิต
คุณชนาภรณ์  แตงหมี
1005,4054
ห้องสมุด
คุณจริยา ธรรมธัญ, 
คุณอรทัย บันลือ
1104
บุคคล, ธุรการ
คุณพัฑฒิดา  คะวิลัย
1105
การเงินและบัญชี
คุณจุไรรัตน์ พยัฆศรี 
1107 การเงินและบัญชี คุณนุสสรี อุปรี
1111
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณนัฐพล  เจริญศรี
1117
อาคารสถานที่
คุณพงศกร จำนงศร
1112 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณยุทธพร ตาลเยื้อน
1118 ช่างเทคนิค คุณวินัย สุพรรณา
1212 ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

คุณนัฐพล เจริญศรี

3001 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3000,3002 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2001, 4051 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2000, 4053 นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4055,4056 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

                                                            


 

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation