ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

 

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-102222 ต่อ 4058

*สอบถามรายละเอียดของโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

   - โทร 038-102222 ต่อ 2991 และ ต่อ 159 อีกครั้ง ตามระบบตอบรับอัตโนมัติ

 


 

          การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2559 บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559 ผลปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อรับดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2559  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

no2 5 4 2559

 

 

 

 

download 5 4 2559

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation