ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


โครงการ ซื้อศาลาที่นั่งม้าคู่ หลังคาปั้นหยา 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ศาลาหกเหลี่ยม หลังคา 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง

 


wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation