Monday, 25 July 2016 13:47

การประชุมวิชาการ สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ

Written by 
Rate this item
(0 votes)


 

ขอเชิญลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ สาหร่ายและเเพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "สาหร่ายและแพลงก์ตอน : วิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ยั่งยืน


>> กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน <<
- ลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 2559
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัย 15 ก.ย. 2559
- วันสุดท้ายขอการส่งบทความวิจัยที่ปรับแก้แล้ว 1 ก.พ. 2560
- วันสุดท้ายที่ต้องการนำเสนอเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น 15 ม.ค. 2560
- วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน 31 ม.ค. 2560
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน 1 มี.ค. 2560

doc00103120160725110001 001

 

 


Read 1762 times Last modified on Tuesday, 02 August 2016 11:38
wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation