มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลดเอกสาร ขอบเขตของงาน คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037 261 559 ต่อ 1107

คุณยุวดี  ศัตรูคร้าม นักวิชาการพัสดุ

 

 


wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation