กำหนดการปฐมนเทศ

 

 

>>ภาคปกติ ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน วันที่ 4 ส.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป

และเริ่มเรียนวันที่ 8 ส.ค. 59

>>ภาคพิเศษ ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน วันที่ 13 ส.ค.59 เวลา 08.30-12.00 น.

และเริ่มเรียนในเวลา 13.00 น. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation