หาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ติดต่อ คุณยุวดี ศัตรูคร้าม โทร. 037 261 559 ต่อ 1107

 

 


wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation