ระเบียบการรับสมัคร (ศึกษาให้เข้าใจก่อนสมัคร)

ปฏิทินการรับเข้าศึกษาและระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดที่ http://regservice.buu.ac.th/admissions.html

=================================
งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 0-3810-2643 และ 0-3810-2721 
โทรสาร 0-3810-2721
http://regservice.buu.ac.th
=================================

 

Image
ระเบียบการรับสมัคร 
โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก

คลิกที่นี่...

 

Image
ระเบียบการรับสมัคร 
โครงการรับตรงทั่วประเทศ

คลิกที่นี่...

 

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation