banner 12 povin

Image
ระเบียบการรับสมัคร 
โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก

คลิกที่นี่...

 

 

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation