มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๐๐ / ๓๓,๖๐๐ บาท

 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่


คุณสมบัติ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมซอฟต์เเวร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ และต้องมีผลคะแนนการทดสอบ TOEFL ตั้งแต่ ๕๕๐ ขึ้นไป หรือมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ตั้งแต่ ๖.๐ ขึ้นไป หรือเทียบเท่าจากสำนักทดสอบภาษาอังกฤษที่มีหลักฐานรับรองการเทียบเท่า ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน ๒ ปี

ค่าธรรมเนียมสมัคร ๕๐ บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

สอบสัมภาษณ์วันที่  ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://personnel.buu.ac.th

ประกาศผลคัดเลือก วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

(ส่งทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

>ฝ่ายบุคลากร คุณพัฑฒิดา คะวิลัย

โทร. 037 261 559 ต่อ 1104 หรือ 062-5298451

.

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation