สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 037 261 559 ต่อ 1004

หรือ facebook : https://www.facebook.com/sakaeo.buu/

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation