คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

it new

 

 


wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation