คำชี้แจงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1 และประเภทรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1

ประเภทรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ โครงการทับทิมสยาม และโครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำชี้เเจงคลิกที่นี่

คำชเเจงรายงานตว

.

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation