คำชี้เเจงในการรายงานตัวออนไลน์ 
รับตรงครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก >> http://reg.buu.ac.th/anno/SmartReg/201703091.pdf

ครงท 1 รอบ 2

 


wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation