ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำเเหน่งนักวิชาการพัสดุ

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดโทร. ๐๓๗ ๒๖๑ ๕๕๙ ต่อ ๑๑๐๔

 

**ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

 

 


wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation