ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำเเหน่งนักวิชาการพัสดุ

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่

ประกาศผลการคดเลอกเพอบรรจและแตงตง

 

 


wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation