การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง

ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 037-261559 ต่อ 1116 (คุณชนาภรณ์ แตงหมี) งานกิจการนิสิต

19 4 2560 รบเงนคงเลอกคาบรการหอพกนสต

การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง

ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 037-261559 ต่อ 1116 (คุณชนาภรณ์ แตงหมี) งานกิจการนิสิต

19 4 2560 รบเงนคงเลอกคาบรการหอพกนสต

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation