กยศ.

กยศ. (8)

ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่ (รหัส ๕๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

 

 

ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ประเภทผู้กู้รายใหม่ (รหัส ๕๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานกิจการนิสิต ชั้น ๑ อาคารเทียนทอง 
๐๓๗ ๒๖๑ ๕๕๙ ต่อ ๑๑๑๖

ดาวนโหลดเอกสาร คลิก >>

ประกาศรบสมครกองทนกรอ

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.

ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ >> Link

กยศ2559

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปี 2-6) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559


กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ะเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปี 2-6) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559


 

2 6 02565

 

>>ลิงค์ดาวน์โหลด/เว็บไซต์<<

1. เข้าระบบ e-studentloan เพื่อยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืม Link : http://www.studentloan.or.th

2. ดาวน์โหลดเอกสาร "รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม กยศ."Link: https://drive.google.com/folderview?id=0B7BbY-MmixhCVXRoX1JBVmhVZVE&usp=drive_web

3. จองคิวการส่งเอกสารผ่านระบบ Link :  http://affairs.buu.ac.th/index.php/loginloan

 

>>สิ่งที่ควรระวัง<<

          อย่าลืมจองคิว เพื่อส่งเอกสารการกู้ด้วยนะจ๊ะเด็กๆ ไม่จองคิวจะไม่สามารถส่งเอกสารได้นะจ๊ะ >>ที่สำคัญพิมพ์บัตรคิวออกมาด้วยจ้า **หากหมดเวลาในการจองคิวตามกำหนดการข้างต้น ระบบการจองคิวจะปิดทันทีคะ**

 

>>นิยามศัพท์<<

** ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง หมายถึง น้องๆ ที่ได้เงินกู้ยืม จาก กยศ และได้เคยทำสัญญาการกู้ยืมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559


กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559


สอบถามเพิ่มเติม งานกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง โทร 037-261559 ต่อ 1004

 

กยศ นสต 592 01

>>ลิงค์ดาวน์โหลด/เว็บไซต์<<

1. เข้าระบบ e-studentloan เพื่อยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืม Link : http://www.studentloan.or.th

2. ดาวน์โหลดเอกสาร "รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม กยศ."Link https://drive.google.com/file/d/0BxlDxrDHoIkya2JMWmp2YzdPczA/view

3. จองคิวการส่งเอกสารผ่านระบบ Link :  http://affairs.buu.ac.th/index.php/loginloan

 

>>สิ่งที่ควรระวัง<<

          อย่าลืมจองคิว เพื่อส่งเอกสารการกู้ด้วยนะจ๊ะเด็กๆ ไม่จองคิวจะไม่สามารถส่งเอกสารได้นะจ๊ะ >>ที่สำคัญพิมพ์บัตรคิวออกมาด้วยจ้า **หากหมดเวลาในการจองคิวตามกำหนดการข้างต้น ระบบการจองคิวจะปิดทันทีคะ**

 

>>นิยามศัพท์<<

***ผู้กู้รายใหม่ หมายถึง น้องๆที่ไม่เคยได้เงินกู้จาก กยศ. เลย...
***ผู้กู้ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม หมายถึง น้องๆที่เคยได้เงินกู้ยืมจาก กยศ เคยทำสัญญาสถาบันอื่น แต่ไม่เคยทำสัญญากับ ม.บูรพา

ขอให้นิสิตผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ติดต่อขอรับสัญญาและแบบยืนยันฉบับคืนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 คืน

     


 

ประชาสัมพันธ์

     ขอให้นิสิตผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ติดต่อขอรับสัญญาและแบบยืนยันฉบับคืนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 คืน เพื่อนำมาใช้ประกอบการยื่นกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่งานกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง (ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)

ดาวน์โหลดรายชื่อคลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยืนยันการกู้ยืมเงิน กรอ. ลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan

และส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยืนยันการกู้ยืมเงิน กรอ. ลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน

ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558

Download ประกาศ คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง ยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan

และส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558

Download ประกาศ คลิกที่นี่

ประกาศเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประเภทผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

ส่งแบบการขอกู้ยืมได้ที่กองกิจการนิสิต วิทยาเขตสระแก้ว
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

 

>>>เอกสารประกอบการกู้ยืม<<<

 

>>>รายละเอียด<<<

ประกาศยนกสำหรบรายใหมป1และรายเกาเปลยนสถานศกษา 01

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation