นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร (5)

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนิสิตที่ขอผ่อนผัน การเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

บัญชีรายชื่อนิสิตที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

     ตรวจสอบรายชื่อ ตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 037261559 ต่อ 1116

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2

 
ประกาศ !!! การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 !!!!!
 
ด่วน !!! นิสิตที่ยังไม่ได้เข้าบันทึกข้อมูลบนเว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th และส่งเอกสารสำหรับการผ่อนผันทหาร
กรุณา !!! นำเอกสารติดต่องานกิจการนิสิต
ภายในวันที่ 23 ม.ค. - 3 ก.พ. 60
และนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันไว้เเล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ http://affairs.buu.ac.th ได้ตั้งแต่ 21 ก.พ. 60
****การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต นิสิตสามารถขอได้ที่งานวิชาการ อาคารเทียนทอง ชั้น ๑
****นิสิตควรมาดำเนินการขอล่วงหน้าเพราะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ในการดำเนินการส่งเอกสารที่บางแสน
อ่านประกาศ การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๒ >> https://drive.google.com/file/d/0BxlDxrDHoIkySERfZ3NwNFp1Q1U/view?usp=sharing

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation