2 students 375x100 03

ข่าวเกี่ยวกับนิสิตlinecampus

กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

20-04-2017 Hits:329 หอพักนิสิต wipa - avatar wipa

กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

  กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 >>กำหนดการสมัคร และชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 - 20 มี.ค. -28 เม.ย. 60 เวลา 08.30-16.30 น. ------------------------------------------- >>กำหนดการสมัคร และชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 - 1 เม.ย. – 23 มิ.ย. 60... Read more

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนิสิตที่ขอผ่อนผัน การเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

08-03-2017 Hits:255 นักศึกษาวิชาทหาร wipa - avatar wipa

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนิสิตที่ขอผ่อนผัน การเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

บัญชีรายชื่อนิสิตที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (คลิก) >>-นิสิตส่งเอกสารระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 2559  (รอบที่1)     (คลิก)>>-นิสิตส่งเอกสารระหว่างวันที่ 23 ม.ค. -3 ก.พ. 2560 (รอบที่ 2)      ตรวจสอบรายชื่อ ตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 037261559 ต่อ 1116  

Read more

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2

10-01-2017 Hits:472 นักศึกษาวิชาทหาร wipa - avatar wipa

  ประกาศ !!! การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 !!!!!   ด่วน !!! นิสิตที่ยังไม่ได้เข้าบันทึกข้อมูลบนเว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th และส่งเอกสารสำหรับการผ่อนผันทหาร กรุณา !!! นำเอกสารติดต่องานกิจการนิสิต ภายในวันที่ 23 ม.ค. - 3 ก.พ. 60 และนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันไว้เเล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ http://affairs.buu.ac.th ได้ตั้งแต่ 21 ก.พ. 60 ****การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต นิสิตสามารถขอได้ที่งานวิชาการ อาคารเทียนทอง ชั้น...

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 "ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบปร…

07-12-2016 Hits:363 ทุนการศึกษา wipa

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 "ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

Read more

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา "มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2559"

30-11-2016 Hits:377 ทุนการศึกษา wipa

  รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา "มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2559" คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน        ผ...

Read more

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

30-11-2016 Hits:288 ทุนการศึกษา wipa

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

  รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙" โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดเอกสาร...

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประ…

14-11-2016 Hits:316 ทุนการศึกษา wipa

  ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  

Read more

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา "ทุน ศิริชัย แจ้งกรณ์"

10-10-2016 Hits:401 ทุนการศึกษา wipa

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา "ทุน ศิริชัย แจ้งกรณ์" ประจำปีการศึกษา 2559...

Read more

ข่าวทุนการศึกษา รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 30,000 บาท จำ…

06-10-2016 Hits:470 ทุนการศึกษา wipa

ประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนการศึกษา รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 250 ทุน ...

Read more

ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่ (รหัส …

20-10-2016 Hits:325 กยศ. wipa - avatar wipa

ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  ประเภทผู้กู้รายใหม่ (รหัส ๕๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

    ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่...

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

08-09-2016 Hits:441 กยศ. wipa - avatar wipa

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสา...

Read more

ระบบสารสนเทศ linecampus

ลิ้งอื่นๆที่เกี่ยวข้องlinecampus

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation