VDO

สิ่งที่นิสิตใหม่ควรทราบ

บรรยากาศในหอพักนิสิตชาย-หญิง

  ใครว่า จังหวัดสระแก้วมีแต่โรงเกลือ จริงๆ แล้ว จังหวัดสระแก้วอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นจังหวัดนำร่อง(quick win) จังหวัดเรามีนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแห่งแรกของประเทศ มีความสวยงาม นิคมอุตสาหกรรมจะเป็นแหล่งรองรับงานของน้องๆ ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วในระยะเวลาอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิต มาสมัครเรียนกับเรา….ได้เลย 

News - เรื่องเด่น

สมัครเรียน

(ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตร

(ระดับปริญญาตรี)

ระบบบริการการศึกษา

(ทะเบียนและประมวลผล)

ทุนการศึกษา

กยศ. / รด. / หอพักนิสิต

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>

Share Button

81999total visits,218visits todayมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ที่อยู่ : 254 หมู่ 4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160
โทรศัพท์ : 037-261-559-60, 037-261-802
โทรสาร : 037-261-801
Burapha University Sakaeo Campus - © 2019