Home New

ประกาศ

ข่าวทั้งหมด

รับสมัครเรียน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครนิสิต TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 👉 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.buu.ac.th/ 👉 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas.html 👉 ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา ตรวจสอบได้ที่ http://shorturl.at/egqxX

มาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 1. ดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Admision1 และ Admission2 ที่เว็บไซต์ 👉http://regservice.buu.ac.th/text/tcas3interview.pdf 2. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 ดูรายละเอียดตามลิงค์ในข้อ 1 👉หมายเหตุ คณะ/สาขาวิชา ที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอฟังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว TCAS2 🔥🔥 รับทุนหอพักนิสิตภายใน วิทยาเขตสระแก้ว ฟรี 1 ปีการศึกษา 🔥🔥 📌📌 เมื่อรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ https://smartreg.buu.ac.th พร้อมแจ้งความประสงค์ยืนยันสิทธิ์รับทุนหอพัก ผ่านระบบ Google ฟอร์ม https://forms.gle/KLcMjvwyGsihQUSR9 📌📌 👉 ระหว่างวันที่19-20 พ.ค. 64 ขั้นตอนการรายงานตัว http://regservice.buu.ac.th

สมัครเรียนวันนี้ 🔥🔥 อยู่หอพักนิสิตภายใน วิทยาเขตสระแก้ว ฟรี 1 ปีการศึกษา 🔥🔥 📌 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครนิสิต TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2564 ประเภท Admission1 และ Admission2 ระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ 👉 https://student.mytcas.com 👉 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas64-3.html

ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว TCAS2 🔥🔥 รับทุนหอพักนิสิตภายใน วิทยาเขตสระแก้ว ฟรี 1 ปีการศึกษา 🔥🔥 📌📌 เมื่อรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ https://smartreg.buu.ac.th พร้อมแจ้งความประสงค์ยืนยันสิทธิ์รับทุนหอพัก ผ่านระบบ Google ฟอร์ม https://forms.gle/KLcMjvwyGsihQUSR9 📌📌 👉 ระหว่างวันที่19-20 พ.ค. 64 ขั้นตอนการรายงานตัว http://regservice.buu.ac.th

👉มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 (ทุกโครงการ) 👉ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/ เมนู "ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ" 📌ดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/h6-interview.pdf

👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนหอพักฟรี 1 ปีการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 “รหัส 64” ปีการศึกษา2564 (สมัครTCAS รอบ1) 👉ยืนยันสิทธิ์ทุนหอพักฟรี 1ปีการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 “รหัส 64” ปีการศึกษา2564 (สมัครTCASรอบ1) ผ่านระบบอนไลน์ ภายในวันที่ 15-17 มีนาคม 2564 - https://forms.gle/t996rXv7Fzpebsb76 ***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 037-261560 ต่อ 1004 คุณสุกัญญา ผิวนวล (พี่อ้อม) หรือต่อ1000 (งานประชาสัมพันธ์)

ขั้นตอนการขอรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก 1 ปีการศึกษา (อยู่หอฟรี 1 ปีการศึกษา)

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา

เรื่องเด่น

📣📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้บริการห้องประชุมและรับจัดเลี้ยง📣📣

อุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับการประชุม-สัมมนา ไมค์ลอย ระบบภาพเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องอัจฉริยะรองรับการจัดการประชุม มีกล้องอัดภาพ และเสียงบรรยายการประชุม เชื่อมต่อสัญญาณภาพด้วยสาย HDMI

📣📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว📣📣 ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง(อายุการปฏิบัติงาน 13-20 ปี) ผู้มีจำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus สูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปี พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับนิสิต
สื่อประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Website Burapha University
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
รายการเล่าข่าวชาว ม.บู ออกอากาศทุกวันศุกร์ 17.30-18.00 น. ณ สวท.สระแก้ว FM 103.25 MHz
ข่าวสื่อสารองค์กร

229489total visits,619visits today