คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

– สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

– สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาการจัดการ

รับสมัครเข้าศึกษา
รับสมัครงาน
ข่าวนิสิต/หอพัก/ทุนการศึกษา/รด.
ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
ประกวดราคา
จดหมายข่าว
รับสมัครเข้าศึกษา
รับสมัครงาน
ข่าวนิสิต/หอพัก/ทุนการศึกษา/รด.
ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
ประกวดราคา
จดหมายข่าว

พิธีเปิดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
แนะแนวการศึกษาต่อในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี (ธค61-มค62)
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

.

VDO Present

.

Share Button

1069total visits,56visits today