Home New

ประกาศ

รับสมัครเรียน

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา

👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนหอพักฟรี 1 ปีการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 “รหัส 64” ปีการศึกษา2564 (สมัครTCAS รอบ1) 👉ยืนยันสิทธิ์ทุนหอพักฟรี 1ปีการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 “รหัส 64” ปีการศึกษา2564 (สมัครTCASรอบ1) ผ่านระบบอนไลน์ ภายในวันที่ 15-17 มีนาคม 2564 - https://forms.gle/t996rXv7Fzpebsb76 ***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 037-261560 ต่อ 1004 คุณสุกัญญา ผิวนวล (พี่อ้อม) หรือต่อ1000 (งานประชาสัมพันธ์)

ขั้นตอนการขอรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก 1 ปีการศึกษา (อยู่หอฟรี 1 ปีการศึกษา)

เรื่องเด่น

📣📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้บริการห้องประชุมและรับจัดเลี้ยง📣📣

อุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับการประชุม-สัมมนา ไมค์ลอย ระบบภาพเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องอัจฉริยะรองรับการจัดการประชุม มีกล้องอัดภาพ และเสียงบรรยายการประชุม เชื่อมต่อสัญญาณภาพด้วยสาย HDMI

📣📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว📣📣 ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง(อายุการปฏิบัติงาน 13-20 ปี) ผู้มีจำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus สูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปี พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับนิสิต
สื่อประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Website Burapha University
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
รายการเล่าข่าวชาว ม.บู ออกอากาศทุกวันศุกร์ 17.30-18.00 น. ณ สวท.สระแก้ว FM 103.25 MHz
ข่าวสื่อสารองค์กร

175687total visits,4visits today