Home New

ประกาศ

รับสมัครเรียน

👉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ TCAS รอบ 1 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://e-admission.buu.ac.th
👉 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ https://student.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่องเด่น

📣📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว📣📣 ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง(อายุการปฏิบัติงาน 13-20 ปี) ผู้มีจำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus สูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปี พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับนิสิต
สื่อประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Website Burapha University
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

137823total visits,685visits today