ประกาศกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 4 และ 5  ให้ดำเนินการดังนี้

==>>ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ดังไฟล์แนบ (พิมพ์ใบสมัครเป็นหน้า-หลัง) พร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย

==>>เตรียมเอกสารแนบประกอบการสมัคร (ดังรายละเอียดกำหนดการรับรายงานตัวฯ)

==>>ส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2561 เท่านั้น ที่ห้องงานกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง

หมายเหตุ : สามารถดาวโหลดกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 และใบสมัคร ได้ดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
ใบสมัคร รด 1
ใบสมัคร รด 2

Related posts:

Share this:

Like this:

Like กำลังโหลด...

872total visits,2visits today

%d bloggers like this: