ผศ.ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมการอบรม ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ sme ๔.๐ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาศักยสภาพผู้ประกอบกิจการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

    วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผศ.ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมการอบรม ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาศักยสภาพผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมร้านเย็นเล่าเช้ากาแฟ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เอกสารแนบ-ใบบอกข่าว

99total visits,3visits today

Posted in ข่าวสื่อสารองค์กรวิทยาเขตสระแก้ว.