ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๒๗ ปี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว และ อ.ธนพร คำวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว            เข้าร่วมพิธีทำบุญ และร่วมแสดงยินดีกับ นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๒๗ ปี
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

100total visits,1visits today

Posted in ข่าวสื่อสารองค์กรวิทยาเขตสระแก้ว.