ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี

 ช่วงระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ในการดูแลของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา

213total visits,1visits today