ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ร่วมสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ผลไม้ เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิค-19 โรงพยาบาลสนาม อบจ. สระแก้ว

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ร่วมสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ผลไม้ เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิค-19 โรงพยาบาลสนาม อบจ. สระแก้ว โดยมีนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายธวัชชัย โตจีน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

84total visits,4visits today