ทีมผู้บริหารวิทยาเขตสระแก้วนำโดย ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม รองอธิการฯ, อาจารย์ธนพร คำวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทีมผู้บริหารวิทยาเขตสระแก้วนำโดย ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม รองอธิการฯ, อาจารย์ธนพร คำวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโครงการรณรงค์ “ผู้ว่าฯ ชวนชาวสระแก้ว ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ” ณ หอประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะสามารถยับยั้งการระบาดของโรคในชุมชนให้ได้มากที่สุดอีกด้วย

 

27total visits,1visits today