ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคต้น

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วและการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ก่อนเปิดเรียนภาคต้น

312total visits,3visits today