ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคต้น

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ทั้ง ๒ เข็ม ครบทุกคน ๑๐๐% ซึ่งจะสามารถยับยั้งการระบาดของโรคในชุมชนให้ได้มากที่สุดอีกด้วย

312total visits,3visits today