หารือกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น “เรื่องแนวทางการส่งเสริม การเรียนรู้ด้านโคนมและแนวทางการทำการเกษตรยุคใหม่”

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม และทีมบริหารวิทยาเขตสระแก้ว เข้าหารือกับกำนันอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เรื่องแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโคนมและแนวทางการทำการเกษตรยุคใหม่

350total visits,3visits today