พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว และคณะผู้บริหารวิทยาเขตสระแก้ว ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔ โดยมีนิสิตดีเด่นมารับเกียรติบัตรด้วยตนเองและผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมยุวถาวร ชั้น ๓ อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และทางระบบ Google Meet

625total visits,3visits today