กำลังประมวลผล...** โปรดรอสักครู่ **

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการที่รอการยืนยัน ,  คือรายการที่จองสำเร็จ ,  คือรายการที่จองไม่สำเร็จ หรือ ยกเลิกการจอง
« มกราคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันปีใหม่
2 3 4
5 6    7           8      9            10     11 
12  13      14     15        16
วันครู
             
17     18      
19 20    21        22       23             24   25 
26 27    28  29  30    31      
รายการขอใช้ห้องวันนี้==> วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เวลา ห้อง ผู้ขอ ขอใช้ห้องเพื่อ
09:00 - 12:00ห้องเรียน 1401 (เครื่องปรับอากาศ) อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์จัดการเรียนการสอนและให้คำปรึกษาวิจัย
16:00 - 19:00ห้องเรียน 1104 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯสิทธิ จิตติชานนท์การเรียนการสอน