กำลังประมวลผล...** โปรดรอสักครู่ **

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการที่รอการยืนยัน ,  คือรายการที่จองสำเร็จ ,  คือรายการที่จองไม่สำเร็จ หรือ ยกเลิกการจอง
« มกราคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันปีใหม่
2 3 4
5 6    7           8      9            10     11 
12  13      14     15        16
วันครู
             
17     18      
19 20    21        22       23             24   25 
26 27    28  29  30    31      
รายการขอใช้ห้องวันนี้==> วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา ห้อง ผู้ขอ ขอใช้ห้องเพื่อ
08:00 - 12:00ห้องประชุมทางไกล ชั้น ๔ อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯนางภัทรภร ธรรมมะประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยสัญจร
13:00 - 16:00ห้องประชุม ศานิตย์ฯ อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯชนาภรณ์ แตงหมีรับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการวิทยาเขตสระแก้วในอนาคต