ขั้นตอนการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา

25-04-2017 Hits:176 ข่าวรับสมัครเรียน wipa - avatar wipa

  ขั้นตอนการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา คลิก !! https://www.youtube.com/watch?v=DPWT9Ii6U5c

Read more

ชี้แจง !!! เรื่อง การตัดสิทธิ์ Admission

09-03-2017 Hits:361 ข่าวรับสมัครเรียน wipa - avatar wipa

  ชี้แจงเรื่องการตัดสิทธิ์ Admission   หมายถึง: บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและรายงานตัวออนไลน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว แสดงว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่สามารถนำคะแนน GAT/PAT ไปสอบคัดเลือก Admission ได้ แต่สามารถเข้าสอบ GAT/PAT ได้ หรือสมัครสอบคัดเลือกประเภทรับตรงจากสถาบันอื่นๆ ได้           แต่หากประสงค์จะนำคะแนน GAT/PAT ไปสอบคัดเลือก Admission ต้องมาทำเรื่องลาออกจากการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาก่อน และไม่สามารถรับเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัวคืนได้ เนื่องจากนิสิตหนึ่งคนจะมีรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสประจำตัวนิสิตได้เพียง 1 สถาบันเท่านั้น  

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งนักวิชาการพัสดุ

07-04-2017 Hits:195 ข่าวรับสมัครงาน wipa - avatar wipa

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งนักวิชาการพัสดุ

    ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งนักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำเเหน่งนักวิชาการพัสดุ

04-04-2017 Hits:210 ข่าวรับสมัครงาน wipa - avatar wipa

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งนักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดโทร. ๐๓๗ ๒๖๑ ๕๕๙ ต่อ ๑๑๐๔   **ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

Read more

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab" รุ่นที่ 2

18-04-2017 Hits:192 ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม wipa - avatar wipa

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab" รุ่นที่ 2

  ขอเชิญสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab" รุ่นที่ 2 สมัครได้แล้ววันนี้ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 อบรมในวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม SD 506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-102222 ต่อ 7535 หรือ 087-3574991 (ในวันเวลาราชการ)

Read more

ราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร…

09-12-2016 Hits:423 ประกวดราคา wipa - avatar wipa

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Read more
Hide Main content block

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation

notice18 10 2559 2