กำลังประมวลผล...** โปรดรอสักครู่ **

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการที่รอการยืนยัน ,  คือรายการที่จองสำเร็จ ,  คือรายการที่จองไม่สำเร็จ หรือ ยกเลิกการจอง
« กรกฎาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
2  3   4  5     6   7 
8 9     10   11      12     13      14    
15    16    17     18  19     20 21  
22 23    24      25 26    27 28
29 30 31        
รายการขอใช้ห้องวันนี้==> วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา ห้อง ผู้ขอ ขอใช้ห้องเพื่อ
08:00 - 17:00ห้องประชุมทางไกล ชั้น ๔ อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯนางสาวพัชรวดี พูลสำราญตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
08:00 - 17:00ห้องอาหารชั้น 4 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯนางสาวพัชรวดี พูลสำราญใช้ในการรับรองคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14:00 - 16:30ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารเทียนทองนางสาวชลลดา ประทุมมาลย์นนท์ผู้บริหาร ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม และ ดร.ไพทูล แก้วหอม ประชุมทางไกลพิจารณาตัดสินผลการรับสมัครฯ TCAS รอบที่ 5 (ห้อง 903 ภปร.)