วิดีโอแนะนำการใช้งาน


1. การเข้าสู่หน้าระบบ /เมนูการใช้งาน / การตรวจสอบห้อง2. การ Login3. การบันทึกจองใช้ห้อง4. ข้อมูลเพิ่มเติม