กำลังประมวลผล...** โปรดรอสักครู่ **

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการที่รอการยืนยัน ,  คือรายการที่จองสำเร็จ ,  คือรายการที่จองไม่สำเร็จ หรือ ยกเลิกการจอง
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1    2
3 4    5              6        7                    8             9  
10  11     12         13       14
วันแห่งความรัก
            
15      16   
17  18   19  20     21                22    23
24 25      26  27      28                
รายการขอใช้ห้องวันนี้==> วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา ห้อง ผู้ขอ ขอใช้ห้องเพื่อ
08:00 - 12:00ห้องประชุมทางไกล ชั้น ๔ อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯนางภัทรภร ธรรมมะประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยสัญจร
13:00 - 16:00ห้องประชุม ศานิตย์ฯ อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯชนาภรณ์ แตงหมีรับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการวิทยาเขตสระแก้วในอนาคต